menu

Ciekawostki

Zestaw gniazd telewizyjnych w salonie w skład w których wchodzą:

Przewody do gniazd 230V oraz do włączników oświetlenia powinny być prowadzone min. 50 cm od krawędzi okna, a także jak najbliżej sufitu ze względu na możliwość uszkodzenia podczas montażu karnisza.

Przykładowe wyposażenie rozdzielni elektrycznej w domku jednorodzinnym:

Wyłącznik główny, kontrolki faz, wyłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd 230V/400V, wyłącznik różnicowoprądowy obwodów oświetlenia, wyłączniki typu S przeciążeniowe, ograniczniki przepięć.